C Break Deyimi

Carizmatic

wmzilla.com
Üye
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
1,471
Konum
wmzilla.com
BREAK DEYİMİ

Bir döngüyü , döngüye bağlı kalmaksızın sona erdirmek için break kullanılır. Break komutu, bizi döngüden çıkarıp,programı döngünün hemen altındaki satırdan devam etmesini sağlar.

#include "stdio.h" #include "stdio.h"
#include "conio.h" #include "conio.h"
main(){ main(){
int d1; char d1; int d2;
for (d1=1; d1<10; d1++) { for(d1='A'; d1<='J'; d1++){
printf("%d",d1); printf("\n");
if(d1==5) break; for (d2=0;d2<10; d2++){
} printf("%c",d1);
} if(d1>'E' && d2==5) break;
}
}
}

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main( )
{
char d1; int d2;
do {
printf("Sayıları ekrana yazdırma \n");
printf("[A]. 1-5 . 1-10 [C] 1-20 [D] Çıkış \n");
do {
printf("\n"];
printf("Seçeneği giriniz :");
d1=toupper( getch( ) );
}
while(d1!='A' && d1!='B' && d1!='C' && d1!='D' );
printf("\n");
if(d1 =='A') for(d2=1; d2<= 10 ; d2++) printf("%d",d2);
else
if(d1=='B') for(d2=1; d2<=10; d2++);
printf("%d",d2);
printf("\n\n");
}
while(d1!='D');
}

CONTINUE DEYİMİ

Continue deyimi ile bir döngünün herhangi bir satırından döngünün baş tarafına dönebiliriz.

#include "stdio.h" /* programda while döngüsüiçindeki*/
main( ){ /*continue'den dolayı 2. printf çalışmaz*/
int d1; char d2='A';
while("%d",d1);
d1++;
continue;
printf("%c",d2);
}
}

NOT :Açıklamalar /* */ işaretleri, arasında yapılır. Bunun programa bir etkisi yoktur.
NOT : char d2; d2='A'; ile char d2='A'; Aynı anlama gelir.

#include "stdio.h"
main( )
{
char d1,d2; int d3=0,d4;
do {
printf("\n Bir harf giriniz :");
d1=toupper( getch( ) );
printf(" \n Girdiğiniz harf doğrumu (E\H)? ",d2);
d2=toupper( getch( ) );
if(d2=='H') continue;
else
if(d2=='E')
{
d3++;
for (d4=0; d4<5; d4++);
printf("%c",d1);
}
else break ;
} while(d1>'A' && d1<='Z' && d3<4);
}

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main( )
{
char d1;
for(d1='A'; d1<='Z'; d1++)
{
if(d1%5=0) continue;
printf("%d",d1);
}
}

NOT :int d3; int d4; d3=0; ile intd3=0,d4; aynı anlama gelmektedir.
 
Üst