Jquery Form Kontrol (Kendi Fonksiyonum)

kralmermi

wmzilla.com
Üye
Katılım
6 Ağu 2012
Mesajlar
93
Konum
<?php ?>
Bir ara canım sıkılıp yapcak birşey bulamadığımda yazmıştım bu fonksiyonu. Şimdi bunu yazmana ne gerek vardı. Zaten çok iyi değil. Niye amerikayı keşfediyorsun gibilerinden yorumlar gelecek biliyorum. Ama can sıkıntısı işe yapcak bişi yok :D

HTML:
function FormKontrol() {
	
	function isValidEmailAddress(emailAddress) {
		var pattern = new RegExp(/^(("[\w-\s]+")|([\w-]+(?:\.[\w-]+)*)|("[\w-\s]+")([\w-]+(?:\.[\w-]+)*))(@((?:[\w-]+\.)*\w[\w-]{0,66})\.([a-z]{2,6}(?:\.[a-z]{2})?)$)|(@\[?((25[0-5]\.|2[0-4][0-9]\.|1[0-9]{2}\.|[0-9]{1,2}\.))((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\.){2}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9]{2}|[0-9]{1,2})\]?$)/i);
		return pattern.test(emailAddress);
	}

	var alanlar = new Array("dataUserName", "SecurityCode", "dataUserPassword");
	alansay = alanlar.length;
	for(i=0; i<alansay; i++) {
		if($('#'+alanlar[i]).val() == "") {
			$('.'+alanlar[i]+'Message').hide();
			$('#'+alanlar[i]).after('<div class="'+alanlar[i]+'Message">Zorunlu</div>');
			$('.'+alanlar[i]+'Message').addClass('ErrorMessage'); 
		}
		else {
			var esles = $('#'+alanlar[i]).attr("tabindex");
			if(esles != "") {
				if($(esles).val() == $('#'+alanlar[i]).val())
				{$('.'+alanlar[i]+'Message').hide('slow');}
				else{
					$('.'+alanlar[i]+'Message').hide();
					$('#'+alanlar[i]).after('<div class="'+alanlar[i]+'Message">'+$('#'+alanlar[i]).attr("title")+'</div>');
					$('.'+alanlar[i]+'Message').addClass('ErrorMessage'); 
				}
			}
			else {
				 if(alanlar[i] == "email") {
					 if(isValidEmailAddress($('#'+alanlar[i]).val())) {
					 	$('.'+alanlar[i]+'Message').hide('slow');
					 }
					 else {
						 $('.'+alanlar[i]+'Message').hide();
						 $('#'+alanlar[i]).after('<div class="'+alanlar[i]+'Message">Hatalı Email Adresi</div>');
						 $('.'+alanlar[i]+'Message').addClass('ErrorMessage'); 
					 }
				 }
				 else {
					 if($('#'+alanlar[i]).val() == "Kullanıcı Adı") {
						 $('.'+alanlar[i]+'Message').hide();
						 $('#'+alanlar[i]).after('<div class="'+alanlar[i]+'Message">Zorunlu</div>');
						 $('.'+alanlar[i]+'Message').addClass('ErrorMessage'); 	 
					 }
					 else {
						 $('.'+alanlar[i]+'Message').hide('slow');
						 if(i == (alansay-1)) {
							 alert(i);
						 }
					 }
				}	 	
			}
		}	
	}
}
$().ready(function() {

	$("#sifre_temiz").show();
	$("#dataUserPassword").hide();
	
	$("#sifre_temiz").focus(function() {
		$("#sifre_temiz").hide();
		$("#dataUserPassword").show();
		$("#dataUserPassword").focus();
		$("#ErrorUserPassword").html("");
	});
	
	$("#dataUserPassword").blur(function() {
		if($("#dataUserPassword").val() == ""){
			$("#sifre_temiz").show();
			$("#dataUserPassword").hide();
		}
	});
	
	$("#dataUserName").focus(function() {
		if($("#dataUserName").val() == "Kullanıcı Adı"){
			$("#dataUserName").removeAttr("value");
		}
		$("#ErrorUserName").html("");
		$("#dataUserName").css({'border':'1px solid #A6A196', 'background':'#FFFFFF repeat-x scroll 0 0'});
	});
	
	$("#dataUserName").blur(function() {
		if($("#dataUserName").val() == ""){
			$('#dataUserName').val($(this).attr('title'));
		}
	});

	
});


   <form action="javascript:;" id="loginFormMain">
    <p> Kullanıcı Adı<span class="field big">
     <input type="text" class="zorunlu" name="dataUserName" id="dataUserName" size="70" title="Kullanıcı Adı" value="Kullanıcı Adı" />
     <span id="ErrorUserName"></span>
     </span></p>
    <p> Şifre<span class="field password big">
    
     <input type="password" class="zorunlu" name="dataUserPassword" id="dataUserPassword" size="70" />
     <input type="text" class="sifre_temiz" name="sifre_temiz" id="sifre_temiz" size="70" value="Şifre" />
     <span id="ErrorUserPassword"></span>
     <a href="javascript:void(0);" class="reset">Şifremi Unuttum</a> </span> </p>
    <div id="form_submit">
     <input name="4uLogin" id="4uLogin" tabindex="4" value="Giriş Yap →" class="submit link green rounded_5" type="submit" onClick="FormKontrol();">
    </div>
   </form>
Form dahil tamamen kullandığım gibidir. Kullanışlı olup olmadığı tartışılmakla beraber ki bence değildir. Ama kendini geliştirmek isteyenlere belki bir örnek olabilir. Kolay gelsin :)
 
Üst